Hopp til hovedinnhold

Skattetrekkskonto

Sperret konto for overføring til skatteetaten

Sikrer rett betaling av de ansattes skattetrekk

  • Betaling av skattetrekk utføres via Nettbank Bedrift
  • Avkastning på kontoen disponeres fritt

Hvem må ha en skattetrekkskonto?

Ethvert foretak som etter loven skal foreta forskuddstrekk i lønn, er pliktig til å ha en egen konto for skattetrekk som sikrer de ansattes skatteinnbetaling. Beløpet som bedriften har trukket den ansatte i skatt tilhører skattemyndighetene.

Loven krever at skattetrekkskonto behandles som en sperret konto, og bedriften kan bare disponere kontoen når skattetrekk skal innbetales.

Betaling av skattetrekk gjøres med Nettbank Bedrift eller Mobilbank Bedrift.