Hopp til hovedinnhold

NIBOR-konto

Markedstilpasset, flytende pengemarkedsrente

En konto med daglige rentejusteringer

  • Minste sparebeløp til enhver tid er 3 mill. kroner
  • Renten styres av NIBOR

Markedstilpasset, flytende pengemarkedsrente

En NIBOR-konto har daglige rentejusteringer, og du får til enhver tid en markedstilpasset, flytende pengemarkedsrente. Vi benytter 3 måneders NIBOR som referanserente på kontoen.

Du har selv ansvar for å følge med renteutviklingen i markedet, og vurdere om sparing på NIBOR-konto til enhver tid er lønnsomt. 

Hva er NIBOR?

NIBOR - Norwegian Interbank Offered Rate - er den renten norske banker er villige til å låne hverandre penger for i en spesifisert periode.

Flere faktorer er sentrale i rentedannelsen, blant annet signalrentene fra Norges Bank. Dette er renten bankene får på innskudd i sentralbanken, og rentene bankene må betale på kortsiktige lån fra sentralbanken (dagslånsrenten).

Med signalrenten styrer sentralbanken hvilket rentenivå markedet skal holde seg innenfor når pengemarkedsrenten - NIBOR - dannes.

Ta kontakt med din bedriftsrådgiver for mer informasjon.

NIBOR renteinformasjon finner du her