Hopp til hovedinnhold

Helgelandskonto

God avkastning og ingen binding

Renten øker i takt med innskuddets størrelse

  • Rentesatsen øker i takt med innskuddets størrelse
  • 12 frie uttak i året
  • Fjorårets rente kan fritt tas ut

Passer for både små og store sparebeløp

Helgelandskonto er et godt alternativ enten det er store eller små beløp som ønskes plassert.

Kontoen gir god avkastning, og rentesatsen øker i takt med innskuddets størrelse. Rentesatsen endres automatisk når innskuddsbeløpet passerer en terskel i rentetrappen. 

Kontoen kan disponeres i nettbanken.

Dersom bedriften har større innskudd som ønskes plassert, bør en særvilkårskonto vurderes.