Hopp til hovedinnhold

Aksjer og obligasjoner

Du kan handle aksjer i Nettbanken

Villig til å ta risiko for å få en høyere avkastning?

  • Du kan handle aksjer selv i Nettbanken
  • Muligheten for en høy avkastning
  • Høyere risiko enn banksparing

Aksjer og obligasjoner

Du kan handle aksjer selv i nettbanken, eller du kan handle tradisjonelt gjennom oss i banken.

Med aksjehandel på Internett kan du med bakgrunn i din egen kunnskap og vår rådgivning selv utføre dine egne transaksjoner samtidig som du følger aksjekursene og din portefølje.

Obligasjoner

Obligasjoner er lån tilrettelagt som omsettelige verdipapirer som kan tegnes av långivere (investorer) i andeler á spesifiserte størrelser, som regel pålydende 10 000 kroner.

Obligasjoner kan omsettes i annenhåndsmarkedet under løpetiden.

Kontakt vårt Investeringssenter for mer informasjon.